Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Honoursprogramma Wiskunde

Heb je goede studieresultaten en ben je op zoek naar een extra uitdaging? Misschien is het honoursprogramma dan iets voor jou!

Je volgt tijdens je bacheloropleiding extra studieonderdelen met een studielast van minimaal 30 EC bovenop die van het reguliere programma. Je krijgt hiermee de mogelijkheid om je studie nóg interessanter te maken door je te verbreden en/of de diepte in te gaan. Bovendien biedt het behalen van het honours certificaat goede perspectieven op stages, (top)masteropleidingen in binnen- en buitenland en banen.

Programma

Het honoursprogramma Wiskunde bestaat uit 18 EC vrije keuze (binnen de algemene eisen aan het honoursprogramma, zie eisen honoursprogramma) en 12 EC in te vullen met een van de volgende opties:

  • 12 EC aan disciplinaire honoursvakken aangeboden door de opleiding Wiskunde zoals beschreven in de studiegids, OF
  • 6 EC aan Wiskunde honoursvakken en één interdisciplinair honoursvak van FNWI (incl. IIS) of VU. Honoursvakken van andere universiteiten kunnen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie.

Als je het lastig vindt om te kiezen, kun je altijd aankloppen bij de honourscoördinator van je opleiding om mee te denken over de (on)mogelijkheden.

Disciplinaire honoursvakken

Binnen de opleidingen zijn er meerdere vakken die een uitbreiding aanbieden voor honours studenten en waarvoor je je kunt aanmelden door een mail te sturen naar de vakcoördinator:  

  • Algebra 1
  • Algebra 2
  • Numerieke analyse
  • Topologie
  • Stochastiek 2
  • Galoistheorie
  • Analyse 3

Daarnaast zijn er twee zelfstandige honoursvakken; de Training International Mathematics Competition en de Training BAPC. Meer informatie over deze vakken vind je in de studiegids.

Toelating en aanmelding

Toelating tot het honoursprogramma is mogelijk wanneer je alle vakken van het eerste semester hebt afgesloten met ruime voldoende. Je meldt je aan door een mail te sturen naar de honourscoördinator van de opleiding.