Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Leonieke Boendermaker is benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Hogeschool van Amsterdam. Waar gaat haar leerstoel over, wat is het maatschappelijk belang hiervan en waar kijkt zij het meeste naar uit?

Leonieke Boendermaker benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg (foto: Kirsten van Santen)
Leonieke Boendermaker benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg (foto: Kirsten van Santen)

Waar gaat uw leerstoel over?

‘Mijn leerstoel richt zich op implementatieprocessen in de jeugdzorg, in de praktijk en in onderzoek. Er is veel bekend over effectieve interventies in de jeugdzorg. Ook is er veel bekend over effectieve instrumenten, bijvoorbeeld gericht op screening en risicotaxatie in onveilige opvoedsituaties, en is er veel kennis over de factoren die de ontwikkeling van jeugdigen beïnvloeden. Dit soort kennis vindt nog te weinig de weg naar de hoofden en de handen van professionals die in de jeugdzorg werken.

Er is in de praktijk vaak wel aandacht voor scholing en training van medewerkers, maar doorgaans geen zicht op en maar beperkt aandacht voor wat er nodig is om getrainde vaardigheden (duurzaam) in de praktijk toe te passen. Wil de jeugdzorg effectief kunnen zijn, dan is er aandacht nodig voor implementatie: in de praktijk en in onderzoek.’  

‘Over implementatie is inmiddels ook veel bekend. Theorieontwikkeling en onderzoek op het terrein van implementatie hebben modellen, meetinstrumenten en praktijktools opgeleverd. Deze helpen om implementatieprocessen te begrijpen, te onderzoeken, te begeleiden en te beïnvloeden. Toepassing van deze kennis in de praktijk van de jeugdzorg én in onderzoek naar de jeugdzorg helpt om de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren.’  

Wat is het maatschappelijk belang hiervan?

‘De jeugdzorg is een dynamisch werkveld waar veel veranderingen plaats vinden. Er is veel aandacht voor de financiële kant, professionals moeten vooral cliënturen maken en er mag weinig overhead zijn. Het is belangrijk dat duidelijk wordt dat voor effectieve jeugdzorg aandacht voor implementatie een voorwaarde is, want pas dan kan vernieuwing goed werken. Dat kost tijd, kostbare tijd van professionals. Maar door deze investering kan er effectiever gewerkt worden. Op termijn levert dat meer op: financieel, maar bovenal voor de jeugdigen en gezinnen waar het om gaat.’

Waar kijkt u het meeste naar uit?  

‘Ik zie er naar uit om de kennis over implementatie over te dragen aan studenten. Veel pedagogen begeleiden in hun werk niet alleen jeugdigen en gezinnen, maar coachen ook collega’s die interventies uitvoeren of werken met allerhande instrumenten. Het helpt hen als zij weten wat implementatie (van hen) vergt in de praktijk. Daarnaast is er ook aandacht nodig voor implementatie in onderzoek. Er is behoefte aan studies met een hybride opzet, waarin naast het effect van een nieuwe interventie of werkwijze, zoals het gebruik van een nieuw instrument voor risicotaxatie, de wijze van implementatie of de effectiviteit van implementatiestrategieën worden onderzocht.’  

De leerstoel gaat 15 januari 2022 van start.