Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Minor

Orthopedagogiek Uitgebreid

De student die deze minor heeft afgerond: heeft kennis en inzicht van de oorzaken en achtergronden van gedrag-, leer-, psychische en/of opvoedingsproblemen; heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden voor de bestudering van (ernstige) opvoedings-, leer- en gedragsproblemen; heeft kennis van en inzicht in diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften; kan gesprekstechnieken herkennen en gebruiken ten behoeve van een hulpverleningsgesprek, diagnostische instrumenten afnemen en rapporteren over diagnostische onderzoeksresultaten.

Pitch

Om je een indruk te geven over de minor Orthopedagogiek Uitgebreid heeft prof. dr. B. Orobio de Castro, hoogleraar Orthopedagogiek, een korte pitch opgenomen op video.

Doorstroom naar master

Een afgeronde WO-bachelor in Gedrags- en Maatschappijwetenschappen of Criminologie en de minor Orthopedagogiek Uitgebreid verleent toelating tot de tracks Orthopedagogiek en Forensische Orthopedagogiek van de master Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Programma

Studiegids raadplegen.

Toelating

Ingangseis voor de minor: minimaal twee jaar hbo-studie of eerste jaar WO voltooid. 
Voor sommige minorvakken en keuzevakken gelden (aanvullende) ingangseisen: informeer hiernaar voordat je je inschrijft. Om teleurstellingen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je altijd goed nakijkt of je aan de voorwaarden voor deelname voldoet!

Aanmelden

De aanmelding voor de minor bestaat uit twee stappen: eerst meld je je vóór 15 juni aan voor de minor, vervolgens meld je je tijdens de aanmeldingsperiode per semester aan voor de vakken van die minor.

1. Aanmelding voor de minor

2. Aanmelding voor de vakken

Informatie over wanneer en hoe je je moet aanmelden voor vakken vind je op de studentenwebsite POW, in het lemma Vakaanmelding.

Kerngegevens

Feiten & cijfers
Studielast 60 EC, 1 jaar, of verspreid over 2 jaren
Voertaal Nederlands
Start Februari, september
Locatie Roeterseilandcampus