Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Dhr. prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno

Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Algemene Rechtsleer

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:8.08
Postadres
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • About

  Jonathan Soeharno is full professor of administration of justice and legal philosophy. He holds degrees in law, theology and philosophy and has noted expertise in the field of ethics and integrity, both in theory and in practice.

  Next to ethics and integrity he has published on subjects concerning legal professions, the judicial organisation, rule of law, logic, rhetoric and judicial decision-making. He is the author of The Integrity of the Judge (Ashgate 2009), Introduction to Logic for Lawyers (2017, Dutch) and The Value of the Oath (2020). He is a frequently asked speaker, both in the Netherlands and abroad.

  He is involved in the practice of professional ethics, for example as ethics lecturer for judges and public prosecutors (since 2009), member of the Disciplinary Court of Appeal for Lawyers (2020), member of the Code of Conduct for Lawyers revision committee, member of the board of the education programme for the advocacy (2012-2016) and chair of the committee for Scientific Integrity Committee. 

  At the Amsterdam Honours College of Law, Soeharno is the Director of Studies.

  Soeharno is a practising lawyer (Of Counsel) and deputy judge at the Court of Appeal 's-Hertogenbosch (commerce chamber).

 • Selected publications

  J.E. Soeharno & D.F. Stein, Logic for lawyers. An introduction. Eleven publishers 2021

  J.E. Soeharno, Disciplinary Punishment for Bankers: A Critical Evaluation. Journal of International Banking and Regulation (2021)36/3, 131-8 

  J.E. Soeharno, Aiming for integrity with integrity. B. van Rooij & A. Sokol (eds), Cambridge Handbook of Compliance. Cambridge University Press 2021, 1010-19

  J.E. Soeharno, Disciplinary control of judges in the Netherlands: a vulnerable system. R. Devlin & S. Wildeman (eds), Disciplining Judges. Contemporary Challenges and Controversies. Edward Elgar 2021, 225-53

  J.E. Soeharno & K.A. Algra (eds), Plagiaat in onderwijs en onderzoek. VSNU 2021

  J.E. Soeharno, Wat is een schending van wetenschappelijke integriteit? J.E. Soeharno & K.A. Algra (eds), Plagiaat in onderwijs en onderzoek. VSNU 2021, 11-25

  Soeharno, J.E., Tuchtrecht banken: tegen het doorrollen van rotte appels. Tijdschrift voor Financieel Recht 2020/11, 1-12

  Soeharno, J.E., De moed tot onpartijdigheid. Ars Aequi oktober 2020, 942-8

  Soeharno, J.E., The value of the oath. The Hague: Eleven 2020

  Soeharno, J.E., Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist. Ars Aequi maart 2020, 230-2

  Soeharno, J.E., Van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken. Weg van het randdomein van zwarte schapen en lone wolves. F. t'Hart en T. Loonen (red.), Tuchtrecht in de financiële sector. Zutphen: Paris 2020, 31-49

  Soeharno, J.E., Cultuur. R. Kleipool e.a. (red.), Corporate Governance in Nederland. Een praktische handleiding bij de Corporate Governance Code. Den Haag: Boom 2019

  Soeharno, J.E. en C. de Mare, De zeeffunctie van de advocaat. D. de Wolff (red.), Toegang tot recht. Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld. Den Haag: Boom 2019

  Soeharno, J.E. Het tuchtrecht voor rechters: een kwetsbaar stelsel. Tijdschrift Tuchtrecht 2019/2

  Soeharno, J.E. en J.W. Winter, De deskundige advocaat. Een pleidooi voor de togatoets en volwaardige academische en professionele vorming (NJV Preadvies). Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, Herijking van de juridische opleidingen. Deventer: Kluwer 2018

  Soeharno, J.E., Cultuur van integriteit. Een Chefsache. M. Lückerath-Rovers e.a. (red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. Deventer: Kluwer 2018

  Soeharno, J.E., Durven denken. Inleiding in de logica voor juristen. Den Haag: Boom 2017 (met medewerking van Daniel Stein en Sjoerd Oppenheim)

  Soeharno, J.E., In woord en daad. Over de ethische vorming van de notaris. WPNR 2017/7161

  Soeharno, J.E., Een nieuw panopticon. Over het doel van tuchtrecht. Ars Aequi 07/08 2016

  Soeharno, J.E., Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers. Tijdschrift voor Financieel Recht 2014(6)

  Soeharno, J.E., De waarde van de eed. Den Haag: Boom Juridisch 2014

  Soeharno, J.E., Kernwaarden. Een erekwestie. RM Themis 2014/1

  Soeharno, J.E., Stel nou dat rechters integer blijken te zijn! Ars Aequi april 2013

  Soeharno, J.E., D. van Toor en J. Smits, Makkelijk gedacht. Over (neuro)psychologie van oordeelsvorming door de rechter. NJB 2013/2616

  Soeharno, J.E., Rechtspraak als doelwit van (on)redelijke rancune. R. Rouw, P. Vos & J. Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012

  Soeharno, J.E., Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker. HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens).  Maandblad voor Vermogensrecht 2012(9)

  Soeharno, J.E., Blind vertrouwen: de norm van rechterlijke integriteit. Rechtstreeks 3/2011

  Soeharno, J.E., The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry. Aldershot: Ashgate 2009

  Soeharno, J.E., Is judicial integrity a norm? An inquiry into the concept of judicial integrity in England and the Netherlands. Utrecht Law Review 2007(1) (special issue on adjudication in a globalizing context)

  Soeharno, J.E., Freedom as Second Nature. Exploring the Value of Hegel's concept of Autonomous Personality for Global Institutional Theory. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft 107, 2007

  Soeharno, J.E., From guardian of the Rechtsstaat to ruler in the rule of law: An inquiry into the increased role of the judiciary. A. van Hoek et al. (eds.), Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication. Antwerpen - Oxford: Intersentia 2006

  Soeharno, J.E., Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2005(3)

  Interview Bloomberg Interview Trouw
 • Side functions
  • Lawyer (Of Counsel) - De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
  • Judge (deputy) - Court of Appeal 's-Hertogenbosch (Commerce chamber)
  • Lecturer - Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
  • Chair - Scientific Integrity Committee (University of Amsterdam)
  • Chair - Advisory Board PThU
  • Chair - Supervisory Board Centre for Organisational Integrity
  • Member - Hof van Discipline (Disciplinary Court of Appeal for Lawyers)
  • Member - Supervisory Board Ronald McDonald Children Fund (Netherlands)
  • Member - DSI Ethics Committee
  • Member - Advisory Board Tijdschrift Tuchtrecht
  • Member - Adviesraad Prins Bernard Cultuurfonds
 • Nevenwerkzaamheden
  • Centre for Organisational Integrity
   Voorzitter Raad van Toezicht
  • PThU
   Voorzitter Raad van Advies
  • DSI Tuchtraad
   Lid
  • Gerechtshof Den Bosch
   Raadsheer plaatsvervanger
  • Tijdschrift Tuchtrecht
   Lid Raad van Advies
  • Hof van Discipline
   Lid
  • RonaldMcDonald Kinderfonds
   Lid Raad van Toezicht
  • Commissie Wetenschappelijke Integriteit
   Voorzitter
  • Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
   Docent
  • De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
   Advocaat
  • Prins Bernard Cultuurfonds
   Adviesraad beurzen