Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. C.M. (Kees) Cappon

Hoogleraar Institutionele grondslagen van het recht in Europa in historisch perspectief; bijzondere hoogleraar Geschiedenis van het notariaat (vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap).
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Algemene Rechtsleer
Faculteitsbureau FdR

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15544
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Biografie

  Curriculum vitae  

  C.M. (Kees) Cappon (geb. 1953) studeerde geschiedenis en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij op een proefschrift over de opkomst van het testament in het Sticht Utrecht tot het midden van de veertiende eeuw. In de periode 2008-2013 bekleedde hij de bijzondere leerstoel Geschiedenis van het notariaat, ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam. Sinds 2013 is hij gewoon hoogleraar Institutionele grondslagen van het recht in Europa in historisch perspectief.

   

 • Nevenfuncties

  Redacteur van het rechtshistorisch tijdschrift Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (ISSN 1566-7146) (functiegerelateerd en onbezoldigd)

   

  Vice-président van het Institut international d'histoire du notariat (60, boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Parijs) (functiegerelateerd en onbezoldigd)

 • Publicaties

  2018

  • Cappon, C. M. (2018). De Engelse wortels van de rechterlijke onafhankelijkheid: Een observatie naar aanleiding van populisme-kritiek op een Westerse constitutionele waarde. In B. Van Hofstraeten, J. van Rensch, T. Gehlen, G-R. de Groot, & C. H. van Rhee (Eds.), Ten definitieven recht doende...: LouIs BERkvens AMICORUM : opstellen aangeboden aan prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis der Limburgse territoria (UM) ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 36-47). (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; Vol. 25). Maastricht: Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

  2014

  • Nève, P. L., & Cappon, C. M. (2014). Tuinman in de hof van Themis: bij het overlijden van prof. mr. J.Th. de Smidt (19 december 1923-17 februari 2013). Pro Memorie, 16(1), 122-130. [details]

  2012

  • Cappon, K. (2012). Über die Methode. Bij de verschijning van een intellectuele biografie van Henk Hoetink (1900-1963). Pro Memorie, 14(1), 108-125. [details]

  2011

  • Cappon, K. (2011). Dutch notaries: do they have a future? How the historical foundations of the civil law can help survive a modern crisis. Journal of Civil Law Studies, 4(2), 569-590. [details]

  2010

  • Cappon, C. M. (2010). Het Latijnse notariaat in Nederland: reden tot wanhoop? Een actuele crisis in historisch perspectief. Notarieel en Fiscaal Maandblad, 2010(5-6), 137-146. [details]

  2018

  • Cappon, K. (2018). Een canon van 150 westerse rechtsboeken: [Bespreking van: S. Dauchy, G. Martyn, A. Musson, H. Pihlajamäki, A. Wijffels (2016) The Formation and Transmission of Western Legal Culture : 150 Books that Made the Law in the Age of Printing]. Pro Memorie, 20(1), 142-148. [details]

  2016

  • Cappon, K. (2016). Montesquieu's vrijheidsbegrip: de grondslag van onze constituties: [Bespreking van: A. Kinneging, P. De Hert, M. Colette (2016) Montesquieu : enigmatisch observateur]. Pro Memorie, 18(2), 240-246. [details]

  2014

  • Cappon, K. (2014). 'That's equity (...) that's equity, George': Charles Dickens, de Court of Chancery en het verval van de romano-canonieke correctie op de common law. In E. J. M. F. C. Broers, & R. M. H. Kubben (Eds.), Ad Fontes: liber amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs (pp. 83-98). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP). [details]

  2011

  • Cappon, C. M. (2011). Just cause for despair among Dutch notaries? A twenty-first century crisis viewed through the prism of European history. In A. Uzelac, & C. H. van Rhee (Eds.), The landscape of the legal professions in Europe and the USA: continuity and change (pp. 71-91). (Ius commune Europaeum; Vol. 95). Cambridge: Intersentia. [details]

  2010

  • Cappon, C. M. (2010). Une institution pérenne: le notariat latin: une crise néerlandaise vue dans une perspective historique européenne. Le Gnomon : revue internationale d'histoire du notariat, 165, 24-31. [details]

  2008

  • Cappon, K. (2008). Van niet-uitgesloten derde tot eerstgeroepene: de historische betekenis van de wetswijziging van 1923 voor de erfrechtelijke emancipatie van de langstlevende in Nederland in de twintigste eeuw. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 217-244). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2017

  • Cappon, K. (2017). Magna Carta (1215) en de emancipatie van de vrouw: Met een additio over Edward Coke en Dorien Pessers. In B. van Beers, & I. van Domselaar (Eds.), Homo Duplex: de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers (pp. 181-195). Den Haag: Boom Juridisch. [details]

  2013

  • Cappon, C. M. (2013). Pitlo's weelde [Bespreking van: E.M. van der Marc, M. Eisma (2013) De notaris in woord en beeld: de cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap]. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 144(6997), 1080-1083. [details]

  2010

  • Cappon, C. M. (2010). 'Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is eerder al geweest': Historische kanttekeningen bij de huidige staat van het Nederlandse notariaat. (Oratiereeks; No. 361). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]

  2008

  • Cappon, K. (2008). Notariaatsgeschiedenis in de shortlists: de achttiende-eeuwse rechtsgeschiedenis van de amoureuze escapade van een Amsterdamse koopmansdochter [Bespreking van: M. Bosman (2008) Elisabeth de Flines: een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw]. Ponder, 25, 16-18. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Rechthistorisch tijdschrift Pro Memorie
   Redacteur