Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ombudsfunctionaris

De UvA investeert in het creëren van een veilig werk- en studieklimaat door aandacht te besteden aan voorlichting, bewustwording, hulp en ondersteuning. De functie van ombudsfunctionaris heeft een belangrijke rol in het systeem van sociale veiligheid, daarom is besloten tot de aanstelling van een ombudsfunctionaris.

Medewerkers en studenten kunnen vertrouwelijk bij de ombudsfunctionaris terecht als er in de werksituatie of tijdens de studie een behoefte ontstaat aan een luisterend oor, onafhankelijk en onpartijdig advies of bemiddeling. Dit kunnen verschillende situaties zijn, zoals problemen in de samenwerking, ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De ombudsfunctionaris kan ook doorverwijzen naar een andere persoon (bekijk een overzicht van verschillende personen en instanties in de wegwijzer voor medewerkers en studenten) of een onderzoek laten instellen.

 • Contact

  De ombudsfunctionaris is vertrouwelijk te bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek (op locatie of digitaal). 

  De ombudsfunctionaris kan ondersteuning bieden bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen de opleiding. Die ondersteuning kan bestaan uit een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het laten instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld.

  T: 06 11860520

  E: ombudsfunctionaris@uva.nl

 • Over Samera Ouchene

  Samera Ouchene is op 6 september 2021 gestart als ombudsfunctionaris van de UvA. Zij is benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid aansluitend voor eenzelfde periode tweemaal te worden herbenoemd. Het betreft een fulltime aanstelling.

  Samera is juriste en werkte jarenlang bij het Ministerie van Financiën in diverse leidinggevende functies. Zij gaf leiding aan professionals die samen werken aan vraagstukken op het terrein van handhaving, toezicht en integriteit. 

  'Medewerkers en studenten kunnen bij mij terecht als ze behoefte hebben aan een luisterend oor, onafhankelijk en vertrouwelijk advies of bemiddeling. Betekenisvol werk, omdat ik anderen kan helpen en hiermee bijdraag aan de sociale veiligheid binnen de UvA. Een fijn werk- en studieklimaat is immers belangrijk voor ons allemaal en een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs en onderzoek.

  We versterken de sociale veiligheid door te investeren in een lerende organisatie: door te leren van casuïstiek én aandacht te besteden aan preventie. Dat doen we door onze bewustwording verder te ontwikkelen en gedrag te signaleren en bespreekbaar te maken. We kunnen elkaar helpen met feedback geven en ontvangen. Tegenspraak te cultiveren en te investeren in professionele moed en ethisch leiderschap door voorbeeldgedrag te laten zien.

  Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar actief te blijven werken aan sociale veiligheid. Het versterken van sociale veiligheid kunnen we immers alleen samen.'

 • Ondersteuning ombudsfunctionaris

  Mijn naam is Nora van de Water en ik ondersteun de ombudsfunctionaris (Samera Ouchene) als personal assistent gedurende het collegejaar 2021-2022. Mijn werkzaamheden bestaan uit het zorgvuldig en vertrouwelijk aannemen van meldingen, het plannen en organiseren van afspraken, het uitzoeken van verschillende vraagstukken, het uitzetten en bewaken van acties en allerhande secretariële en ondersteunende werkzaamheden. Een hele mooie en leerzame functie die ik combineer met mijn Research Master Urban Studies. Ik kijk ernaar uit om in deze rol een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid binnen de UvA!

 • Werkwijze en taken

  De ombudsfunctionaris werkt vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie en is bij de vervulling van deze functie niet ondergeschikt aan enig orgaan. De ombudsfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement Ombudsfunctionaris Universiteit van Amsterdam 2021 (vastgesteld door het CvB op 12 oktober 2021).

  Kerntaken van de ombudsfunctionaris:

  • Behandeling van meldingen van medewerkers en studenten: adviseren, bemiddelen, onderzoeken, oordelen en/ of doorverwijzen.
  • Het signaleren van ontwikkelingen en patronen binnen de organisatie en doen van aanbevelingen aan CvB en decaan of directeur van betreffende faculteit of dienst.
 • Evaluatie ombudsfunctie

  In 2024 voeren CvB en medezeggenschap een evaluatie uit die leidt tot een besluit over het wel of niet voortzetten van de functie. Hierbij evalueren we niet alleen de functie van de ombudsfunctionaris zelf, maar ook de helderheid van de taakverdeling en samenwerking met de andere relevante actoren binnen het domein van sociale veiligheid.

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  De ombudsfunctionaris draagt bij aan een toename van het vertrouwen in de universitaire gemeenschap op het gebied van sociale veiligheid. Het realiseren van een veilige en diverse studeer- en werkomgeving is afhankelijk van veel verschillende factoren, en een ombudsfunctionaris kan daaraan een bijdrage leveren.