Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Veelgestelde vragen over personeelsbezwaren

 • Wanneer ga ik in bezwaar?

  Je bent het als medewerker niet eens met een aan jou gericht besluit dat gevolgen heeft voor je rechtspositie. Bij het maken van bezwaar wordt aan het bestuursorgaan dat de betreffende beslissing heeft genomen, gevraagd deze te herzien.

  Beslissingen waartegen medewerkers bezwaar kunnen maken betreffen bijvoorbeeld:

  • kortingen op het salaris
  • overplaatsing
  • ontslag
  • wijziging takenpakket
  • strafoplegging

  De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken na de bekendmaking van de beslissing.

 • Wanneer ga ik in beroep?

  Indien je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Je moet dus eerst bezwaar maken voordat je beroep kunt aantekenen.

  De termijn voor het instellen van beroep is zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

 • Ik ben te laat met het indienen van een bezwaar-/beroepschrift. Kan ik alsnog bezwaar maken?

  Indien je buiten de termijn een bezwaar-/beroepschrift indient, is je bezwaar/beroep in beginsel niet ontvankelijk. Slechts indien de te late inzending het gevolg is van een zeer bijzondere persoonlijke overmachtsituatie kan het bezwaar/beroep alsnog in behandeling worden genomen. Zo’n overmachtsituatie wordt echter niet snel aanwezig geacht. Immers, ter bewaking van de termijn kan altijd een zogenoemd pro-forma bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.