Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Amsterdam Law Practice is een uniek onderwijsprogramma voor masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit staan hierbij centraal. Als student pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld.

Maak kennis met ons ervaringsonderwijs

Het ervaringsonderwijs van de Amsterdam Law Practice (ALP) zorgt voor een goede aansluiting op het toekomstige werkveld. Het onderwijsprogramma biedt een eigentijdse manier van leren waarbij reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit centraal staan. Studenten leren door te doen en werken samen met andere studenten aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Voor wie is de Amsterdam Law Practice bedoeld?

Alle masterstudenten (m.u.v. de studenten van Law & Finance) kunnen voor 6 EC ervaringsonderwijs volgen. Op de pagina over het studieprogramma van jouw masteropleiding vind je meer informatie over de Amsterdam Law Practice-vakken die jij kunt kiezen.

Wat kun je doen binnen de Amsterdam Law Practice?

Binnen de Amsterdam Law Practice zijn er:

  • Amsterdam Law Clinics: studenten werken tijdens de clinics aan rechtsvragen in het maatschappelijk belang. Het gaat hierbij vaak om NGO’s of cliënten met weinig middelen.
  • Law labs: samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven werken studenten aan het oplossen van problemen en aan innovatie. Een voorbeeld hiervan is het vak Justice Entrepreneurship waarin studenten leren om een innovatieve oplossing te bedenken en te ontwikkelen voor een bestaand juridisch probleem.
  • Simulaties: studenten oefenen de rol van jurist in hypothetische scenario’s. Ze leren juridisch argumenteren en debatteren. Ook schrijven studenten processtukken en geven ze mondelinge adviezen.
  • Mootcourts: studenten ontwikkelen hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden in nagebootste rechtszaken. Pleiten en debatteren staan hier centraal. Mootcourts zijn vaak (inter)nationaal competitief. 
  • Stages: anders dan bij een clinic vindt de begeleiding van de stages plaats op de stageplek. Studenten worden vanuit de opleiding wel extra ondersteund via colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek om zo hun plek te vinden in het werkveld.
  • Rechtswinkels: studenten zetten zich bij een rechtshulpbureau op pro bono-basis in voor individuele cliënten.

Wat is de connectie tussen onderwijs en onderzoek?

Het onderzoeksinstituut Amsterdam Center on the Legal Professions and Access to Justice (ACLPA) biedt voor het ervaringsonderwijs op het gebied van beroepsethiek en reflectie een ondersteunende en wetenschappelijke basis. Het onderzoek dat in het ACLPA wordt gedaan staat aan de basis voor het onderwijs binnen de Amsterdam Law Practice. Ook verzorgen medewerkers van het instituut de inhoudelijke colleges die aangeboden worden in het kader van het vak Stage. Het ALCPA is verder actief in de vakken Practicum privaatrechtelijke rechtspraktijk, Oefenrechtbank Strafrecht, Amsterdam Law Clinics en Insolventierecht en corporate finance.

Hoe meld je je aan?

In het studieprogramma van een specifieke masteropleiding staat vermeld welke ALP-vakken er worden aangeboden. In de Studiegids vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de aanmelding.

Vragen?

Neem als je vragen hebt contact op met Rosa Lokin-Möhrlein, Coördinator Amsterdam Law Practice, r.mohrlein@uva.nl.