Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoeksorganisatie

Onderzoek wordt uitgevoerd binnen onderzoeksinstituten, -centra en -scholen. De Universitaire Onderzoekscommissie is het centrale orgaan dat het College van Bestuur adviseert over het onderzoeksbeleid.

 • Onderzoeksinstituten

  Aan elke faculteit is het onderzoek ondergebracht in een of meer onderzoeksinstituten die ieder worden geleid door een onderzoeksdirecteur. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de relevantie van het onderzoek en voor de strategische koers van het instituut.

  De kwaliteit van het onderzoek wordt iedere zes jaar beoordeeld door onafhankelijke visitatiecommissies. Lees meer over de onderzoeksbeoordelingen.

  Onze onderzoeksinstituten

 • Onderzoekscentra

  Onderzoekscentra zijn, vaak interdisciplinaire, samenwerkingsverbanden van onderzoekers en onderzoeksinstituten die zijn opgezet rond een bepaald onderzoeksthema.

  Onze onderzoekscentra

 • Onderzoeksscholen

  In nationale onderzoeksscholen werken onderzoeksinstituten van meerdere universiteiten samen. Deze scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardige en hooggewaardeerde promotieopleidingen. De UvA neemt deel aan een groot aantal nationale onderzoeksscholen en is de penvoerder van de onderstaande onderzoeksscholen.

  • De Holland Research School of Molecular Chemistry richt zich op de samenhang tussen de ruimtelijke en elektronische structuur van moleculen enerzijds, en hun gerichte thermische en fotochemische vorming en reactiviteit, alsmede fysische en biologische eigenschappen.
  • De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) is een samenwerkingsverband van meer dan 400 onderzoekers, 150 promovendi en 150 onderzoeksmasterstudenten in de taalwetenschap. Het onderzoek van de deelnemende onderzoeksinstituten strekt zich uit over alle hoofdonderwerpen van de taalwetenschap.
  • De Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA) is de Nederlandse landelijke onderzoeksschool die zich toelegt op cultuuranalyse, cultural studies en cultuurtheorie. NICA biedt cursussen voor onderzoeksmasterstudenten en promovendi, en dient als een professioneel netwerk voor aangesloten wetenschappers.
  • De Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) is een landelijke organisatie die verschillende universiteiten, musea en instituten met elkaar verbindt. Het doel van de school is om gespecialiseerd onderzoek op het gebied van de kunstgeschiedenis in stand te houden en te bevorderen door middel van haar onderwijsprogramma en via de bijeenkomsten die zij organiseert.
  • De Research School for Media Studies (RMeS) is een landelijk netwerk van academische experts op het gebied van mediastudies. De school biedt onderwijs aan promovendi en onderzoeksmasterstudenten waarbij ook actuele debatten en ontwikkelingen binnen het onderzoeksveld aan bod komen.
 • Instituten in het buitenland

  De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) bieden cursussen en stages voor studenten, en faciliteiten voor wetenschappelijk personeel en studenten die tijdelijk onderzoek doen in het buitenland. De UvA beheert de instituten in Athene en Sint-Petersburg.

  Nederlands Instituut in Athene

  Het Nederlands Instituut in Athene (NIA) fungeert als een wetenschappelijk en cultureel centrum dat contacten tussen Nederlandse en Griekse wetenschappelijke en culturele instellingen coördineert.

  Het NIA biedt Nederlandse wetenschappers en studenten de gelegenheid om in Griekenland onderzoek te verrichten en hun onderzoek te presenteren. Ook verzorgt het cursussen voor studenten en beschikt het over gastenverblijven. Het NIA draagt bij aan de bekendheid van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek en maakt studenten bewust van de mogelijkheden om te studeren aan Nederlandse partneruniversiteiten.

  Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

  Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP) richt zich met name op Slavistiek en Ruslandkunde, Neerlandistiek en Geschiedenis/Kunstgeschiedenis, maar ook op andere disciplines in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

  Het NIP verzorgt academische cursussen die deel uitmaken van de studieprogramma’s van de betrokken Nederlandse universiteiten. Het faciliteert onderzoek, organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten, biedt beurzen en stageplaatsen en begeleidt scripties, individuele studieprogramma’s en studiereizen. Het instituut draagt bij aan de bekendheid van de Nederlandse cultuur en bevordert de Nederlands-Russische academische samenwerking.

  Overige Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland

  Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo

  Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Florence

  Koninklijk Nederlands Instituut Rome

  Nederlands Instituut in Turkije

  Nederlands Instituut in Marokko