Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijsdag

De UvA Onderwijsdag is een dag om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de toekomst van het onderwijs. Dit jaarlijkse evenement is voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, andere onderwijsprofessionals en studenten.

De UvA Onderwijsdag 2021 vond online en Engelstalig plaats op donderdag 7 oktober 2021 van 14.15-17.30 uur. Bekijk hieronder de opname en/of lees het verslag van de Onderwijsdag 2021.

Prof Dr Sanjay Sarma
Prof. dr. Sanjay Sarma

Keynote door prof. dr. Sanjay Sarma

In zijn keynote ging Sarma in op basis van zijn wetenschappelijke inzichten ingaan op de vraag hoe we – als we weer terug zijn op de campus – de contacttijd optimaal kunnen gebruiken. Wat hebben we het afgelopen jaar gemist? Wat moeten we juist niet doen op de campus, omdat het veel effectiever kan online? Wat is een combinatie die werkt?

Prof. dr. Sanjay Sarma is Vice President for Open Learning aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij geeft leiding aan het Office of Digital Learning, dat over de MIT OpenCourseWare gaat en de ontwikkeling en het gebruik ondersteunt van digitale technologie voor on-campus teaching. Sarma is daarnaast Professor of Mechanical Engineering aan MIT. In zijn vorig jaar verschenen boek Grasp beschrijft Sarma de wetenschap van het leren: hoe werkt leren in de hersenen? Welke werkvormen zijn het meest effectief? Hoe moet je als onderwijsinstellingen technologie gebruiken – en hoe zeker niet?

Workshops

Er waren verschillende interactieve workshops georganiseerd waaruit je kan kiezen om deel te nemen. In deze workshops deelden collega's en docenten van verschillende faculteiten hun kennis en ervaringen uit het onderwijs.

 • Ontwerpen van blended learning

  Workshop door dr. Fam te Poel & Sharon Klinkenberg (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

  In deze workshop vul je als docent een werkdocument in waarop je een korte introductie geven van het vak dat je geeft en geeft aan in hoeverre je denkt dat het een blended vak is. Dit wordt gevolgd door een korte introductie over online, blended en hybride onderwijs. Vervolgens bespreken de deelnemers in kleine groepjes hoe zij hun vak zouden kunnen of willen veranderen om deze meer blended te maken. Deelnemers gaan naar huis met een informatief document en tips over het integreren van ICT en online elementen in hun vak.

  Over de workshopbegeleiders

  Dr. Fam te Poel is docent communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderwijs richt zich op gezondheidscommunicatie en onderzoeksmethodiek van communicatieonderzoek. Sharon Klinkenberg is docent bij de vakgroep Psychologie. Zijn onderzoek richt zich op de validiteit en betrouwbaarheid van adaptieve assessment methoden en de effectiviteit van blended learning interventies.

 • Programmatisch toetsen – tips voor de opzet

  Workshop door Chantal Albicher en Jacqueline den Bandt-Bloemzaad (Faculteit der Geneeskunde/Amsterdam UMC)

  In september 2021 start de Faculteit der Geneeskunde (FdG) met programmatisch toetsen bij de klinische stages in de master. Programmatisch toetsen daagt studenten uit om sturing te nemen over het eigen leerproces, om zelf leerdoelen te formuleren en hun eigen groei goed in kaart te brengen. Het is daarbij belangrijk dat zij goede feedback krijgen van de werkplekbegeleiders. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om deze vorm van toetsing te geven. Onze ervaringen hierbij willen we graag delen.

  Over de workshopbegeleiders

  Chantal Albicher en Jacqueline den Bandt-Bloemzaad zijn projectleiders voor het deelproject Feedback en Beoordelen voor de herziene master geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde.

 • Live lesgeven op YouTube en Twitch: niet alleen voor gamers

  Workshop door drs. Matthias Cabri en ondersteuning door drs. Frank Smithuis en prof. dr. Mario Maas (Faculteit der Geneeskunde/Amsterdam UMC)

  Het is voor studenten niet altijd mogelijk om fysiek aan te sluiten bij een college. Televisie formats leren ons dat interactie en betrokkenheid toeneemt tijdens een live uitzending. Tijdens deze workshop starten wij een live college waarin we laten zien waarom deze methode wordt toegepast en wat wij hiervan leren. Welke apparatuur is nodig? Moet je je lessen opnieuw geschikt maken voor deze variant? Wat is het voordeel boven Zoom/Microsoft Teams? Hoe bouw je een publiek (volgers) op?

  Over de workshopbegeleider

  Matthias Cabri is arts-onderzoeker bij het Amsterdam UMC en werkzaam als Medical Educator voor de geneeskundeopleiding.

 • Reflecteren in Universitair onderwijs

  Workshop door Roman Pankow (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)

  “One does not learn from experience, but one learns from reflecting on experience”

  Deze quote wordt vaak aan pragmatische filosoof John Dewey toegeschreven. Reflecteren wordt dan ook gezien als een belangrijk onderdeel van academisch onderwijs. Expliciete uitnodigingen tot reflectie worden echter niet altijd breed gewaardeerd. Deze workshop biedt ruimte om te oefenen met synchrone en asynchrone manieren van het stellen van reflectieve vragen die in eerste instantie zijn ontwikkeld voor een eerstejaars vak onderzoeksmethodologie in de bachelor Informatiekunde. De deelnemers krijgen een praktisch, op onderzoek gebaseerd model aangereikt dat bestaat uit de reflectieve dimensies 'reageren', 'uitwerken', en 'beschouwen' (Surbek, et al. 1991). Dit model biedt de basis om te werken aan een opdracht uit de eigen onderwijservaringen van de deelnemers die een reflectieve component kan gebruiken. Tijdens de workshop is er ook ruimte om de rol (en ruimte) voor reflectie in het academisch onderwijs te bespreken.

  Over de workshopbegeleider

  Roman Pankow is docent bij de opleiding Informatiekunde aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Hier geeft hij onderwijs in het doen van (sociaal)wetenschappelijk onderzoek en interactieontwerp.

 • Real-time feedback van studenten met TicketVise

  Workshop door dr. Ana Oprescu, Ivan de Wolf en Jurre Brandsen (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)

  Tijdens een vak streven we ernaar om studenten regelmatig feedback te geven. Helaas profiteren studenten zelden direct van de feedback die ze geven over een vak. Met snelle, korte en frequente feedback lussen voelen studenten zich gehoord. Voorspellende leeranalyses (bv. te laat komen van opdrachten) gekoppeld aan studentenenquêtes (bv. geschatte wekelijkse werklast) kunnen belangrijke problemen binnen de cohort en in het cursusontwerp opsporen en bruikbare resultaten opleveren. Wij stellen dat deze aanpak de betrokkenheid van studenten vergroot, wat leidt tot minder onvolledige cursusonderdelen. In deze workshop demostreren wij TicketVise, een privacy-bewuste LTI-compliant tool, om te begrijpen hoe strijdpunten impliciet kunnen worden geïdentificeerd op een real-time manier.  We presenteren onze ervaringen en verkenningen met TicketVise en bespreken wij met deelnemers hoe impliciete feedback kan worden gebruikt in verschillende cursussen.

  Over de workshopbegeleiders

  Dr. Ana Oprescu is Assist. Prof in de onderzoeksgroep ComplexCyber Infrastructure in het Informatica Instituut. Zij heeft sinds 2020 een STQ en leidt momenteel het UvA-team voor het VISION Eramsus+ project.

 • Beschouwende praktijken voor betekenisvol onderwijs

  Workshop door dr. Lela Mosemghvdlishvili (Amsterdam Law School)

  ...zijn universiteiten hun grotere educatieve rol voor universiteitsstudenten vergeten. Zij slagen erin, beter dan ooit, om kennis te creëren en te bewaren. Maar ze zijn vergeten dat de fundamentele taak van undergraduate onderwijs is om [...] hen te helpen op te groeien, te leren wie ze zijn, te zoeken naar een groter doel voor hun leven, en de universiteit te verlaten als betere menselijke wezens." (Lewis, 2006: xiv)

  In deze workshop zullen momenten van stilte, aandachtige aandacht, uitnodiging om een innerlijke dialoog aan te gaan, en belichamingsoefeningen verweven worden met de presentatie van theorie en toepassingen van contemplatieve pedagogie in het hoger onderwijs. Contemplatieve onderwijspraktijk beperkt zich niet tot een enkele discipline en is breed toepasbaar voor verschillende opleidingen. In deze workshop zullen voorbeelden uit de onderwijspraktijk van PPLE College en andere opleidingen worden gedeeld (zoals contemplatief lezen, diep luisteren, 'beholding' en belichaming).  

  Contemplatieve pedagogie is een nieuwe benadering van lesgeven die de noodzaak en de intrinsieke waarde van de eerste-persoon-blik van de student benadrukt in het leerproces om traditionele onderwijsmethoden te verrijken, te verbeteren en niet te vervangen. Terwijl in het hoger onderwijs reflectief leren (John Dewey, Jean Piaget) en ervaringsleren (Daniel Kolb) zijn ontwikkeld, is de aanhoudende aandacht naar binnen en de eerste-persoonsfocus wat de contemplatieve wending anders maakt. Contemplatieve onderwijspraktijken zijn uiteenlopend, maar vertrouwen allemaal op momenten van rust en stilte, soms met aanhoudende aandacht of analytisch denken. De onderwijsstof wordt gepresenteerd op een manier die studenten zelf onderzoeken en de relevantie van wat ze bestuderen vaststellen. Deze didactische aanpak vergemakkelijkt een langzame en oprechte betrokkenheid bij het studiemateriaal en de observatie van de eigen directe ervaring - tot een modus van leren.

  Over de workshopbegeleider

  Dr. L. (Lela) Mosemghvdlishvili is een Education Research Fellow die contemplatieve praktijken voor universitair onderwijs onderzoekt. Zij doceert aan het PPLE College en is coördinator Academische Vaardigheden.

 • Aan de slag als junior docent

  Workshop door dr. Giorgia Romagnoli (Economie & Bedrijfskunde)

  Deze workshop is gericht op junior docenten en promovendi. De workshop omvat een reeks tips en strategieën om een vliegende start te maken met het docentschap. Onderwerpen zijn onder meer: hoe betrek en inspireer je studenten, hoe vestig je een reputatie als jonge docent, hoe maak je contact met studenten en hoe stimuleer je continue feedback. Het tweede deel van de workshop is een Q&A waar veel ruimte is voor vragen en interacties tussen de deelnemers. In de laatste paar minuten ontvang je een lijst van bronnen en ondersteuning gericht op jonge docenten, met specifieke verwijzingen en contacten per UvA-faculteit.

  Over de workshopbegeleider

  Giorgia Romagnoli is universitair docent Gedrags- en Experimentele Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

 • PHF-Methode: taal- en argumentatievaardigheden ontwikkelen

  Workshop door Henning Radke MA (Faculteit der Geesteswetenschappen)

  Hoe kun je de argumentatievaardigheden van je studenten doelgericht stimuleren en tegelijkertijd groepscohesie bevorderen? Hoe zit een concept in elkaar dat je zowel digitaal als op locatie kunt toepassen? De PHF-methode geeft hier een antwoord op. PHF staat voor de drie kernprincipes: projectgerichtheid, hybride onderwijs en flipped classroom. Het kernidee is simpel: je combineert klassikaal onderwijs met tutorialgroepen. Hierbij werken studenten zelfstandig in groepjes van twee. Ze spreken 2 à 3 keer per blok met de docent af en bereiden telkens een relevant thema voor dat ze kunnen kiezen uit een themalijst. Na het gesprek krijgen ze direct persoonlijke feedback op hun taalvaardigheid, argumentatiestructuur en op de inhoud. Deze feedback dient als vertrekpunt voor het volgende gesprek. Algemene feedback en ontwikkelingen kan de docent terugkoppelen aan de hele groep tijdens de klassikale momenten. Tegelijkertijd werken de studenten binnen de tutorials aan hun eindproject: de toets bestaat uit een discussie over een relevant onderwerp (zoom-opname, podcast etc.) en een daarop gebaseerd reflectiepaper. Aangezien de methode gebruik maakt van de flipped classroom is de werkdruk voor de docent vrij beperkt en kun je zien hoe de studenten hun argumentatievaardigheden uitbreiden naarmate het semester vordert. De PHF-methode is geschikt voor alle vakken en disciplines waarin argumentatie- en taalvaardigheid een rol spelen. In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag na een korte presentatie over de kernprincipes van de methode. Je verzamelt ideeën over hoe (een deel van) de methode voor jouw vak kan benutten. Deze ideeën stellen de deelnemers aan elkaar voor.

  Over de workshopbegeleider

  Henning Radke is docent Duits en sociolinguïstiek aan de UvA en schrijft zijn proefschrift over taalcontact in Namibische online communicatie.

 • Met IguideME gepersonaliseerde feedback bij grootschalig onderwijs

  Workshop door dr. Erwin van Vliet en dr. Natasa Brouwer (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)

  Middels het recent ontwikkelde dashboard “IguideME”, dat geïntegreerd is in Canvas, is het mogelijk om gedurende de cursus data van het leerproces te verzamelen en visualiseren. Hiermee kan gepersonaliseerde feedback aan studenten worden gegeven, ook bij grootschalig onderwijs. Docenten kunnen het dashboard gebruiken als “early warning system” om uitval te voorkomen, maar ook om te zien wat het effect is van hun didactiek. In deze workshop zullen we laten zien hoe IguideME werkt, wat je ermee kunt en hoe het in de praktijk is toe te passen.

  Over de workshopbegeleiders

  Dr. Erwin van Vliet is universitair docent bij de FNWI en projectleider van het SURF-project “Feedback GO”. Dr. Natasa Brouwer is senior onderwijsconsultant bij het TLC-FNWI.

 • Impact learning volgens studenten

  Door Rosanne van Wieringen en Katusha Sol (Institute of Interdisciplinairy Studies)

  Als docenten vinden we het waardevol om studenten onderwijs te bieden waarmee ze niet alleen leren over, maar ook impact maken in de samenleving. Binnen UvA-faculteiten vinden verschillende ‘impact learning’-initiatieven en cursussen plaats. We willen hierover kennis uitwisselen en wederzijds inspireren, maar ook verandering initiëren. Hoe kunnen we meer faciliteiten en mogelijkheden creëren voor impact learning? En hoe kunnen we de juiste voorwaarden scheppen voor studenten om echt impact te maken? 

  Tijdens de Onderwijsdag gaan we graag dieper in op impact learning. Wat zijn vormen van impact learning en hoe is het toe te passen in academisch onderwijs? Hierbij betrekken we verschillende groepen: docenten, onderwijsontwikkelaars, studenten en andere stakeholders zoals externe opdrachtgevers. We gaan graag met hen en de aanwezigen in gesprek over hoe we een goed leerproces kunnen waarborgen en impact in de samenleving kunnen faciliteren vanuit het onderwijs. Wat zijn ervaringen, wat zijn do's en dont's en hoe brengen we dit een stap verder?

  Over de workshopbegeleiders

  Katusha Sol werkt bij het Onderwijslab van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Katusha heeft het vak Placemaking opgezet en werkt momenteel aan de stratefische agenda van het IIS en het Honoursvak Big/small transitions. Rosanne van Wieringen is docent bij Interdisciplinaire sociale wetenschappen (ISW). Daarnaast is Rosanne coordinator van de Pressure Cooker voor het onderwijslab en coordinator van de leerlijn change making van de nieuwe Bachelor Computational Social Science.

 • Betekenisvol toetsen

  Door Debby Gerritsen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen) en Linda de Greef (Institute of Interdisciplinary Studies)

  Het innoveren van toetsen en beoordelen, is essentieel voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. De samenleving van vandaag vraagt om een nieuwe generatie academici die richting kunnen geven aan en reflecteren op hun eigen leerproces en ontwikkeling. Het vraagt om toetsing die het leren stimuleert (assessment as learning). Deze workshop geeft je - als universitair docent - een kickstart voor het innoveren van je toetspraktijk door middel van vijf bouwstenen voor betekenisvol toetsen: ‘assessment with the right purpose in mind, powerful feedback, alignment with pedagogical beliefs, alignment with learning outcomes and authentic assessment tasks’. In het tweede deel van deze workshop gaan we in op mogelijkheden om je eigen toetspraktijk authentieker te maken, hoe kun je studenten waardevolle feedback geven en hoe je studenten het voortouw laten nemen om hun eigen leerproces in de hand te nemen. Deze workshop kan bijdragen aan het leren van studenten om zelfsturend te leren, niet alleen tijdens hun academische opleiding, maar ook als professional.

  Over de workshopbegeleiders

  Debby Gerritsen PhD is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en onderwijsontwikkelaar bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Linda de Greef is programmamanager bij het Onderwijslab van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.

De Onderwijsdag is georganiseerd door UvA's Teaching & Learning Centres, met audio- en visuele ondersteuning van het AudioVisueel Centrum (AVC). Voor opmerkingen en/of vragen over de Onderwijsdag kan je een e-mail sturen naar educationday@uva.nl.