Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijsdag

Donderdag 6 oktober 2022

De UvA Onderwijsdag is een dag om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de toekomst van het onderwijs. Dit jaarlijkse evenement is voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, andere onderwijsprofessionals en studenten.

Singelkerk

Onderwijsdag 2022: Leren als een gemeenschap

Gezamenlijk creëren van didactische waarden, methoden en onderwijstools

Ontdek wat de meerwaarde kan zijn van leren in gezelschap. De UvA Onderwijsdag staat dit jaar in het licht van 'Leren als een gemeenschap'.  De dag biedt docenten, onderwijsdeskundigen en studenten interdisciplinaire ontmoeting en kennisdeling en wordt gehost door meerdere groepen binnen de bredere UvA-gemeenschap.

Je start het programma met een lunch waar je collega’s en onderwijsdeskundigen van verschillende faculteiten ontmoet. Laat je vervolgens inspireren door een interactieve keynote (to be announced). Ga het gesprek aan over diverse thema’s in een van de Community Cafés en volg een van de workshops (zie volledig programma hieronder). Voordat de dag wordt afgesloten met een borrel, maakt de Centrale Studentenraad en ASVA Studentenvakbond de UvA Docent van het Jaar 2022 bekend.

De Onderwijsdag vindt plaats op donderdag 6 oktober 2022 van 11.30-17.30 uur. De dag start in de Singelkerk, gevolgd door Community Cafés en workshops in de Universiteitsbibliotheek.

Community Cafés

Een Community Café richt zich op interactie en dialoog tussen deelnemers. Bij een Community Café ga je samen met deelnemers in gesprek over een thema. Het gesprek wordt begeleid door een moderator.

 • Wat zijn de thema's van de Community Cafés?

  De thema’s zijn:

  • Impact Learning
   Waarom (en dan op welke manier) incorporeer je Impact Learning in het curriculum? Moderatie door Special Interest Group Impact Learning.
    
  • Duurzaamheid
   Hoe stimuleer je duurzaamheid in de onderwijspraktijk? Moderatie door Special Interest Group Sustainability.
    
  • Fair, Resilient and Inclusive Societies (FRIS)
   Hoe creër je als docent bij aan een inclusieve onderwijsomgeving (waarin emanciperend en ontwikkelend leren tot bloei komen)? Moderatie door Dr. Mieke Lopes Cardozo.
    
  • Transdisciplinair Onderwijs
   Dr. Eelke Heemskerk modereert dit thema en is opleidingsdirecteur van de nieuwe bachelor Computational Social Science. In deze transdisciplinaire opleiding wordt projectmatig lesgegeven met onderwerpen uit de praktijk. Heemskerk gaat graag in gesprek over deze nieuwe en innovatieve leergemeenschap aan de UvA.
    
  • Leren als een gemeenschap
   Dit is een verdiepend gesprek n.a.v. de keynote.

Workshops

Leer van colllega's door één van de workshops te volgen. De workshops worden gegeven door UvA-collega's uit verschillende faculteiten.

 • Workshop | Docent-begeleid peer review in het onderwijs

  Peer review wordt vaak gebruikt als een methode om leerlingen elkaar feedback te laten geven en nieuwe inzichten te verwerven in hun eigen schrijfproces. Studenten voelen zich echter vaak onzeker om feedback te geven, of vertrouwen de feedback van medestudenten niet. Daarom ontwikkelen docenten van de bachelor Biomedische Wetenschappen actieve methoden om peer-review (onder begeleiding van een docent) in de werkgroep te laten plaatsvinden. Deze methoden zijn eenvoudig te implementeren. Tijdens de workshop demonstreren zij een voorbeeld van een pass-through methode. Met deze methode stellen wij vast dat studenten hun peer-review taak zeer serieus nemen, waardevolle en goed beargumenteerde feedback geven, en vertrouwen hebben in de feedback die ze krijgen. Bovendien beschouwen ze het peer-review proces als inzichtelijk, nuttig en zelfs leuk. 

  Deze workshop licht de pass-through peer-review methodes toe en ervaar je actief in de rol van student hoe de peer-review methode toegepast wordt tijdens een werkgroep.

 • Workshop | Integreren van actieve leerstrategieën in het onderwijs

  Actief leren is een instructiemethode die studenten betrekt bij het leerproces en van hen verlangt dat ze zinvolle leeractiviteiten uitvoeren. Er zijn echter een paar dingen die je in gedachten moet houden wanneer je dit kader in jouw onderwijs implementeert en alomtegenwoordig actief leren mogelijk maakt om de studentenervaring op de campus te verbeteren.

  In deze interactieve sessie onderzoeken we hoe je actief leren kunt integreren in jouw onderwijspraktijk om het leren van studenten te verbeteren. Enkele voorbeelden van hoe dit kan worden gedaan, zowel als korte activiteiten binnen een lezing, als langere activiteiten die een of meer onderwijssessies in beslag nemen, zullen ook worden geschetst.

 • Workshop | Wat leren wij over online onderwijs en de motivatie en zelfregulatie van studenten?

  De COVID-19 pandemie heeft ongekende gevolgen voor het onderwijs en creëert zowel kansen als uitdagingen. Hoewel online onderwijs tijdens de pandemie studenten meer flexibiliteit gaf, vonden recente meta-analyses dat de pandemie ook het welzijn van studenten negatief heeft beïnvloed (Deng et al., 2021; Ma et al., 2021), onder andere door een toename van depressieve symptomen, angst en eenzaamheid. Bovendien ondervonden studenten moeilijkheden om gemotiveerd te blijven voor online leren en om hun gedrag succesvol zelf te reguleren, wat hun academische prestaties en welzijn zou kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd pasten docenten verschillende online hulpmiddelen en strategieën toe om de motivatie en zelfregulatie van studenten te ondersteunen. Onlangs heeft het NeurolabNL-team systematisch artikelen beoordeeld die over dit onderwerp zijn gepubliceerd sinds het begin van de pandemie.

  Tijdens deze workshop leer je over de belangrijkste inzichten uit deze systematische literatuur review over de effecten van online onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie op de motivatie en zelfregulatie van studenten. We bespreken de belangrijkste bevindingen van de review in de context van de academische prestaties en het welzijn van studenten. Je deelt jouw ervaringen over hoe je jouw studenten motiveert en laat je inspireren door de strategieën van andere docenten ter ondersteuning van de motivatie en zelfregulatie van studenten. Samen bespreken wij aanbevelingen voor dergelijke strategieën die zowel in online als offline onderwijssettings succesvol kunnen zijn.

 • Workshop | Wetenschap, maatschappij en duurzaamheid: maak kennis met Sustaina Studentenlab

  Het Sustaina Student Lab (SSL, onderdeel van de stichting Amsterdam Green Campus) is een interdisciplinair lab waar wetenschap (onderzoekers, docenten en studenten) en maatschappij (bedrijven en publieke instellingen) elkaar ontmoeten en samenwerken aan overkoepelende maatschappelijke duurzaamheidsthema's. Bedrijven en publieke organisaties delen hun maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken, die SSL vervolgens omzet in onderzoeksvragen voor studenten.

  In deze workshop delen we onze uitdagingen en geleerde lessen. Verder bespreken we drie vragen:

  1. Moet Community Service Learning (CSL) zich richten op integratie tussen UvA en MBO en HBO studenten? Op dit moment stimuleert onze stichting studenten met verschillende niveaus om samen te werken. Hoe kan de samenwerking tussen deze niveaus verbeteren, en moeten we dit zelfs blijven doen?        
  2. Wat is een goede vorm voor CSL in de toekomst? Moeten stichtingen als Sustaina Student Lab geïnstitutionaliseerd worden binnen de UvA of zelfstandig blijven?
  3. Zijn CSL projecten beter geschikt voor module/cursus niveau of op stage/thesis niveau?                

  Na discussie over de drie vragen, bespreken we innovatieve oplossingen en stimulans voor de toekomst van SSL, definiëren we meer algemeen toepasbare take aways en bespreken we hoe de deelnemers aan de rondetafel dezelfde richting op zouden kunnen gaan.

 • Workshop | Gemeenschappelijk lezen: een krachtig pedagogisch instrument voor verbinding
  "Lectio Divina is een gemeenschappelijk leesproces, een proces dat empathie voor zichzelf en anderen bekrachtigt en bevordert" (Dalton et al., 2019, p. 21)

  Kritische beoordeling van bronnen, het extraheren van kernargumenten, samenvatten en parafraseren uit academische teksten worden rigoureus geoefend op universitair niveau. De noodzaak om grote hoeveelheden teksten te behandelen dwingt studenten echter om snelheid voorrang te geven boven diepgang, waardoor een van de krachtigste mediums om te leren wordt gereduceerd tot informatie zoeken, afromen en extractievaardigheden. Hoe kunnen we het lezen weer oppakken op een manier die het doel van betekenisgeving, gemeenschapsvorming en leren als een gemeenschap dient? Een manier om relationele kwaliteiten onder studenten te koesteren en een gemeenschapsgevoel te cultiveren is het herintroduceren van gemeenschappelijk lezen als een leeractiviteit in universitaire klaslokalen.

  In deze workshop leer je over contemplatief lezen, hoe je het kunt toepassen in het universitair onderwijs en, nog belangrijker, ervaar zelf de kracht ervan. De methode is toepasbaar voor zowel disciplinaire als interdisciplinaire klassen.

 • Workshop | Groen denken in het onderwijs

  Duurzaamheid en energieverbruik in software

  'Groen denken' is een integraal onderdeel geworden van het vak Project Software Engineering in de bachelors informatica. In deze workshop bespreek je hoe je groen denken kunt integreren in andere cursussen. Eerst leer je hoe het 'Green Thinking' concept werd geïntegreerd in een bestaande cursus. Daarna vormen jullie kleine groepjes en bekijken jullie de rubrics in jouw vakken, waarin je samen bespreekt hoe je 'Green Thinking' kunt implementeren. Je sluit de workshop af door jouw voorstellen voor deze implementaties met jouw collega's te bespreken.

 • Workshop | Samen beter worden: zelfregulerend leren op de werkplek

  In september 2021 is de nieuwe Master Geneeskunde van de UvA, Epicurus, gestart. Met de master Epicurus heeft zelfregulerend leren een stevige plek gekregen in het curriculum. Dit komt tot uiting in het programmatisch toetsen, in het mentoraat, tijdens de onderwijsmomenten én in de feedbackcyclus die gehanteerd wordt op de werkvloer.

  In deze workshop neem je als deelnemer de positie in van lerende, want ook in je rol als docent, opleider of mentor ben je bezig met zelfgestuurd leren. De concepten van zelfregulerend leren en de feedbackcyclus worden concreet door deze te betrekken op jouw eigen leerproces.

  Want hoe ontvang jij feedback? En wat heb jij nodig om van feedback te leren? Kortom: een kans om te ervaren wat de studenten die je als docent begeleidt ervaren!

De dag wordt gepresenteerd door Dr. Maryn Wilkinson. Wilkinson is universitair docent Film Studies aan de afdeling Media en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op politiek en esthetiek, populaire cultuur, en feministische theorie. Ze is sinds kort verbonden aan het Teaching and Learning Centre als onderwijsexpert voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Dr. M.C. (Maryn) Wilkinson

Presentator UvA Onderwijsdag 2022

Aanmelden

Bij het aanmelden kan je jouw voorkeur voor Community Café en workshop aangeven.

Dit evenement wordt georganiseerd door het netwerk van UvA Teaching & Learning Centres (TLC).
Contact TLC over dit evenement

Voorgaande Onderwijsdagen