Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Toelating met een hbo-(propedeuse)diploma

Instromen met een hbo-(propedeuse)diploma is mogelijk als je aan de instroomeisen voldoet. Lees de voorwaarden en adviezen.

Instromen met een hbo-propedeusediploma

Het is soms mogelijk om met een hbo-propedeusediploma in te stromen in een universitaire bachelor. Mits je voldoet aan de eventuele aanvullende instroomeisen van de opleiding. Uit de praktijk blijkt dat voor veel studenten met een hbo-propedeuse de opleiding aan de universiteit vaak (te) moeilijk is.

Een aantal opleidingen van de UvA houdt dan ook intakegesprekken met studenten die op deze manier willen instromen. Aan de hand van zo'n gesprek geeft de studieadviseur je een (niet-bindend) advies of de universitaire opleiding geschikt voor je is. Ook als een intakegesprek niet verplicht is, is het verstandig dat je een gesprek met de studieadviseur aanvraagt. Zo kan een verkeerde studiekeuze worden voorkomen. De contactgegevens vind je bij de opleiding onder 'contact opleiding'.

Instromen met een hbo-diploma

Aan het volgen van een tweede bacheloropleiding als je al een hbo-bachelordiploma hebt, zijn doorgaans hoge kosten verbonden. Mocht je willen doorstromen naar een universitaire opleiding, dan is het in de meeste gevallen zinniger om (via een schakelprogramma) voor een masteropleiding te kiezen.

Starten met studievertraging

Met een beperkte studievertraging van maximaal 6 EC (van de totaal 60 EC), kun je beginnen aan een bachelor aan de UvA. Je aanmelding bij de UvA-bacheloropleiding moet uiterlijk 1 mei 2021 binnen zijn en je dient een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling op te vragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is.

De UvA geeft je het hele studiejaar 2021-2022 om die studiepunten van je oude opleiding nog te behalen. Zo kun je ook vakken afronden die niet in de eerste helft van het studiejaar zijn ingeroosterd.

Sommige UvA-bacheloropleidingen hebben extra eisen bovenop de eis om een hbo-propedeuse te hebben, deze blijven van kracht. Bekijk dan ook zorgvuldig de informatie op de voorlichtingspagina’s van jouw opleiding.  

Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen. Deze regeling geldt alleen voor studenten met een vooropleiding uit de EER die in september 2021 starten met een bachelor aan de UvA en in 2020-2021 het eerste jaar van een hbo-bachelor volgen.

Aanvullende eisen en meer informatie

Bovenstaande mogelijkheden betekenen niet dat je zonder meer kunt instromen in een universitaire opleiding. Veel opleidingen stellen aanvullende eisen aan je vooropleiding. Neem contact op met de studieadviseur van de opleiding. De contactgegevens vind je op de opleidingspagina onder 'contact opleiding' of 'programme contacts'.