For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Geef ons data, trends en volatiliteit, en wij actuarissen wijzen de weg. Is dat ook zo bij de klimaatverandering? Wil je 'Klimactuaris' worden of gewoon droge voeten houden, denk dan met ons mee op 26 mei aanstaande. Wij kijken ernaar uit om elkaar dan digitaal te ontmoeten!

Event details of APC Alumni Event 2021
Date 26 May 2021
Time 19:00 -21:15

Programma

  • De impact van klimaatverandering op de financiële sector en economie
  • Stormschade en actuariaat
  • Klimaatrisico’s (voor de verzekeringsindustrie)
  • Herverzekeraar

Online studio-event

Dit alumni-event vindt plaats in een studio, deelnemers ontvangen een link om online deel te kunnen nemen. Aanmelding voor het event is kosteloos. Het programma is aangevraagd voor 2 PE-punten bij het KAG.

Dagvoorzitter en sprekers

Melchior Mattens MSc AAG

Melchior Mattens MSc AAG

Melchior Mattens werkt als actuaris bij Arcturus. Hij rondde in 2018 de APC af. Met zijn MSc-thesis over premiestijging door klimaatverandering won hij in 2017 de Johan de Witt prijs, en in 2018 werd hij uitgeroepen tot Actuarieel Talent van het jaar. In zijn scriptie liet hij o.a. zien dat de solvabiliteitseisen de prijsstijgingen door klimaatverandering nog verder zullen opdrijven. Ook in zijn huidige werk is klimaatverandering zijn specialisme.

Melchior gaat als dagvoorzitter in gesprek met de sprekers.

Harold Hendriks

Harold Hendriks

Harold Hendriks is Senior Risk Manager Climate Change bij Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen, met als belangrijkste aandachtsgebied de impact die klimaatverandering heeft op de verzekeringstechnische risico’s én kansen. Daarnaast verzorgt Harold de aan de UvA gelieerde PE 'Impact van duurzaamheid op verzekeraars' en is hij als kerndocent Herverzekering verbonden aan de UvA.

In zijn presentatie staat Harold voornamelijk stil bij de externe, klimaatgerelateerde ontwikkelingen in de verzekeringssector. Hierbij horen ook de hieruit voortvloeiende verzekeringstechnische uitdagingen en kansen voor de verzekeraars op de korte, middellange en lange termijn. Hoe lang kunnen de verzekeraars nog wachten met het opstarten van de transitie?

Drs. Gijs Kloek MBA

Drs. Gijs Kloek MBA

Gijs Kloek is senior manager Group Actuarial bij Achmea en is als onderzoeker verbonden aan de UvA sectie Quantitative Economics. Gijs is zeer deskundig op het gebied van klimaatrisico’s bij verzekeraars. Gijs is lid van het Platform Klimaat van het Verbond van Verzekeraars, het EIOPA Nat Cat Expert Network, de Geneva Association Taskforce on Climate Risk Assessment en doceert bij de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen over herverzekering.

Gijs zal laten zien hoe een verzekeraar omgaat met klimaatrisico’s in de producten en tarieven, en natuurlijk ook in het risicomanagement. Wat betekent klimaatverandering voor de verzekerbaarheid van catastroferisico?

Gerlof Wiersma

Dr. Gerlof Wiersma AAG

De risico’s die klimaatverandering oplevert voor financiële instellingen zullen zich (hoogstwaarschijnlijk) niet op korte termijn manifesteren. Moet het toezicht gebaseerd op regelgeving met een tijdshorizon van 1 jaar zich dan eigenlijk wel druk maken over klimaatrisico’s?

Gerlof Wiersma gaat in op de rol van de toezichthouder bij de discussies over manier waarop financiële instellingen omgaan met duurzaamheid en klimaatrisico’s en op de steun die de mogelijke aanpassingen in de regelgeving kunnen bieden bij de verduurzaming van onze samenleving.