For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Drs. R.H.C. (Rob) Huygens

Facility Manager / Controlling
Library of the UvA
Board and Staff UB

Visiting address
 • Singel 425
 • Room number:C.1.06
Postal address
 • Postbus 19185
  1000 GD Amsterdam
 • Profiel

  Dienst en functie bij UvA

  • Bibliotheek UvA/HvA
   • Manager Facilitaire Zaken / Controller
    • Hoofd BHV 
    • Hoofdploegleider BHV singel 425

  Rol in de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Diensten en Staf (GOR)

  • Lid van het Dagelijks Bestuur
  • Lid commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)
  • Volgteams Bestuurs-staf, Administratief Centrum en Bibliotheek

  Rol in de Centrale Ondernemingsraad (COR)

  • Lid van de commissie Human Resources Management (HRM) (plv. voorzitter)
  • Lid van de commissie Huisvestingsontwikkeling

  Lijst

  • FNV Universiteiten

  Waarom in de medezeggenschap

  De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Centrale Eenheden (GOR) is er om de belangen van personeel en organisatie van de gemeenschappelijke diensteenheden en Bestuursstaf te behartigen. De raadsleden overleggen met de bestuurder over de plannen om de organisatie te ontwikkelen of zaken voor het personeel te verzorgen. En ze praten met de bestuurder over de zaken die het personeel vindt dat beter kan.

  De GOR kan het verschil maken, soms is de beleving van de bestuurder, de gesprekspartner van de GOR, een heel andere dan zoals zaken op de werkvloer worden beleefd en ondergaan. De leden van de ondernemingsraad hebben de taak de bestuurder (kritisch) te volgen, maar verrassend genoeg kunnen ze ook initiatieven tonen, zoals onlangs op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. De GOR kan bij dreigende conflicten in de organisatie bemiddelen, dat is gebeurd bij Studenten Services maar ook bij de Bibliotheek. De GOR wil zich constructief opstellen, maar kan ook stelling nemen. Dat doen we altijd goed gewogen en gemotiveerd, waarbij we de mogelijkheid open houden om weer constructief met elkaar om tafel te gaan. Belangen voor het personeel staan voorop, zoals werkomgeving, organisatie ontwikkelingen, fysieke en sociale veiligheid, diversiteit, werkdruk, toezien op goede toepassing arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen en normen en waarden. We houden contacten met werkvloer via volgteams, die ook regelmatig met de directeuren spreken. Het is een verruiming van je werkervaring en je kijkt ook over de grenzen van je eigen werkomgeving.

   

  Vanuit de GOR ben ik afgevaardigd naar de Centrale Ondernemingsraad van de UvA (COR).

  Daar spreken we met het College van Bestuur over de ontwikkelingen binnen de UvA, het gaat over de voorzieningen binnen onderwijs en onderzoek. Maar ook over de rol van de Centrale Diensten de Bestuursstaf en de kwaliteit van de dienstverlening, het beleid voor de Diensten wordt door de portefeuillehouder Bedrijfsvoering beheert. Belangrijke thema’s zijn o.a. de samenwerking het de HvA, de transparantie in de besluitvorming en vooral de komende evaluatie van en over de Diensten. 

   

   

 • Ancillary activities
  • No ancillary activities